Wydział Promocji Handlu i InwestycjiKonsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju

Strona główna

Aktualności

Ochrona środowiska w Chinach polem do bliższej współpracy.

Ochrona środowiska w Chinach polem do bliższej współpracy.
16.12.2013

Drugi weekend grudnia przyniósł w Szanghaju piękną, jesienną pogodę. Błekit nieba i słoneczne dni spowodowały, iż wielu mieszkańców największej aglomeracji wschodnich Chin wybrało się na spacery do parków. To jedna z popularnych form spędzania wolnego czasu. Na załączonych zdjęciach pokazujemy uroki chińskich terenów zielonych. Niestety błękit nieba nie jest w chińskich miastach regułą. Przykładowo 5 grudnia gęsty smog okrył cały teren regionu przemysłowego Delty Rzeki Jangcy, a dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza zostały parukrotnie przekroczone. Wielu mieszkańców Szanghaju, Nankinu czy innych miast regionu chodziło po ulicach z maskami na twarzy chroniącymi drogi oddechowe. Wyprzedano urządzenia do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach.  Chińska ekologia bardzo ucierpiała w wyniku szybkiej industrializacji kraju. Degradacja środowiska, olbrzymie zanieczyszczenie chińskich miast, głównie Wschodu kraju i kolejne wyzwania związane z postępującą urbanizacją tworzą szereg problemów, do których rozwiązania przyczynić się może współpraca z zagranicznymi firmami, w tym z Polski. W czasie niedawnego szczytu ChRL – kraje Europy Środkowo – Wschodnie w Bukareszcie, tematyka ta znalazła poczesne miejsce. Spodziewany jest m.in. przyjazd sporej grupy chińskich przedsiębiorców na przyszłoroczne targi Poleko 2014 do Poznania. Również WPHI Szanghaj podejmuje szereg działań dla promocji współpracy w tym zakresie. Dla Chin szybka poprawa stanu ekologii to wyzwanie gospodarcze, społeczne i polityczne, co zostało zapisane w planie na lata 2011 – 2015. Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców dużych miast, dla których, obok „bezpiecznej żywności”, stan środowiska jest kluczowym czynnikiem jakości życia,   powoduje, iż temat ten staje się przedmiotem coraz liczniejszych dyskusji.    
Październik i listopad 2013 r. to miesiące, w których WPHI Szanghaj był wyjątkowo aktywny w obszarze zielonych technologii (w tym energetyka odnawialna).  Przedstawiciele Placówki wzięli udział w:
- targach energetyki odnawialnej w Wuxi (24-26 października)
- targach ochrony środowiska w Nankinie (6 listopada)
- targach przemysłowych w Szanghaju (część środowiskowa) – 5 -9 listopada
- wizycie w „zielonym mieście” Changzhou  - 14 listopada
- spotkaniu w Komisji ds. Budownictwa i Infrastruktury – 15 listopada
 Każde z wymienionych wyżej przedsięwzięć różniło się od siebie zarówno skalą jak i charakterem. Pozwoliło to na poznanie szerokiej gamy możliwości, jakie oferuje rynek chiński jak i wielu ograniczeń. Promowaliśmy polskie firmy, w tym ideę i technologie oferowane w ramach programu Green Evo.

 
1) Targi energetyki odnawialnej w Wuxi
Targi te poświęcone są przede wszystkim fotowoltaice, jakkolwiek zakres tematyczny wydarzenia jest znacznie szerszy. Wynika to z faktu, iż Wuxi słynie właśnie ze zlokalizowanych tu firm z branży energetyki solarnej. Wydarzenie to ma raczej niewielką skalę, jednak silnie zaznaczona specjalizacja powoduje, iż WPHI będzie kontynuować coroczne odwiedzanie targów, zwłaszcza, iż połączone są one z konferencją prezentującą zamierzenia władz chińskich w energetyce. Na targach swoje oferty prezentują głównie firmy chińskie. W planach rozwoju gospodarki chińskiej energetyka odnawialna zajmować będzie coraz istotniejsze miejsce, również w kontekście uciążliwości, jakie niesie za sobą stosowanie węgla, jako podstawowego paliwa w bilansie energetycznym kraju. Miasto Wuxi to jeden z ośrodków Delty Rzeki Jangcy szczególnie zainteresowanych  współpracą z naszym krajem w branży energetyki odnawialnej, ochrony środowiska, jak też ICT/IT czy motoryzacji.
2) Targi ochrony środowiska w Nankinie
To średniej wielkości wydarzenie poświęcone jest szerokiemu spektrum zielonych technologii. Wystawiają się tu m.in. firmy oferujące systemy i rozwiązania do gospodarowania wodami, firmy produkujące filtry i systemy oczyszczania gazów wylotowych (chemia i energetyka), podmioty związane z poprawą efektywności energetycznej, instytuty badawcze, producenci sprzętu do monitorowania stanu środowiska oraz ograniczania hałasu. Mimo zdecydowanie prowincjonalnego charakteru targów, wydarzenie to jest odwiedzane przez firmy z Danii i Korei (pawilony narodowe) jak również hiszpańskie i amerykańskie. Firmy zagraniczne organizują przy tej okazji seminaria promujące swoje produkty. Prowincja Jiangsu, ze względu na osiągnięty poziom technologiczny, jak i skalę przemysłu może być jednym z partnerów do podjęcia działań w zakresie ekologii (głównie ochrona wód i powietrza).

3) Targi przemysłowe w Szanghaju – część środowiskowa (listopad 2013)
Targi przemysłowe to ogromna impreza wystawiennicza, podczas której jeden z pawilonów poświęcony jest zagadnieniom ochrony środowiska. Zakres tematyczny targów zbliżony jest do targów nankińskich, jednak wystawcy pochodzą ze wszystkich części Chin. Reprezentacja międzynarodowa na tych targach nie jest zbyt liczna, zapewne  ze względu na to, iż nie jest to osobna impreza. W targach CIIF (China International Industry Fair) placówka posiadała w tym roku pawilon w sekcji ICT/IT, natomiast przeprowadzono szereg rozmów z wystawcami w branży ekologii. Bliższe informacje o przebiegu targów można znaleźć na: www.ciif-expo.com, w tym w zakładce dotyczącej części ekologicznej pod nazwą Environmental Protection – Technology and Equipment Show.   

4) Wizyta w „zielonym mieście” Changzhou
W dniach 13-15 listopada przebywała w Szanghaju delegacja firm zrzeszonych zrzeszonym  w Klastrze Budowalnym. Organizatorzy poprosili Placówkę o możliwość zapoznania się z chińskimi technologiami związanymi z „zielonym budownictwem”. Wychodząc naprzeciw prośbie firm, WPHI Szanghaj zorganizował wizytę w położnym ok. 100 km od Szanghaju mieście Changzhou  (prowincja Jiangsu).  Celem wizyty był eksperymentalny obszar Green Building Industry Demonstration Area, gdzie testowane są w praktyce technologie związane z ekologicznym budownictwem i poprawą efektywności energetycznej.

5) Spotkanie w Komisji ds. Budownictwa i Infrastruktury Szanghaju.
Przy okazji wizyty Klastra odbyło się także spotkanie z Komisją ds. Budownictwa i Infrastruktury Szanghaju. Członkowie Klastra mieli okazję zapoznać się z normami dotyczącymi materiałów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza, iż obecnie budowane budynki  muszą spełniać wyśrubowane normy efektywności energetycznej. Podczas spotkania poruszano tematy uczestnictwa polskich firm w przedsięwzięciach budowlanych w mieście, jak również zachęcano stronę chińską do zapoznania się z polskim dorobkiem dotyczącym termomodernizacji budynków.

Z pewnością strona chińska najbardziej zainteresowana jest pozyskaniem technologii w branży ekologicznej. Przyszłością funkcjonowania na rynku jest zatem powoływanie do życia polsko – chińskich podmiotów typu joint-venture, które będą w stanie realizować zadania kontraktacyjne na miejscu. Na stronie www.shanghai.trade.gov.pl w zakładce „Przewodnik po Rynku” zamieściliśmy tekst na temat rynku zamówień publicznych w Chinach, który także wskazuje na szereg powodów, dla których właśnie ten kierunek działania powinien być szczególnie rozważany. Przedmiotem częstych pytań jest także kwestia ochrony własności intelektualnej. W Chinach istnieje stosowne prawodawstwo w tym zakresie, funkcjonuje także IPR Centre przy ośrodku EU SME Centre w Pekinie wspierającym informacyjnie działania firm sektora MSP w Państwie Środka. Prosimy także firmy zainteresowane współpracą w zakresie ekologii o kontakt z naszym Wydziałem. To perspektywiczny kierunek współpracy, który w Chinach wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Szczególnie istotna problematyka to ochrona wody i powietrza, gospodarka komunalna (utylizacja odpadów), alternatywne napędy samochodowe i czyste spalanie węgla.

 

Galeria

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Andrzej Pieczonka, I Radca
Rooms 1906-1907, Tower B, The Place, 100 Zunyi Road , Shanghai 200051, Chiny
tel.: 86 - 13764735873 / 86-21-63758035, fax: 86-21-63758233, e-mail: ,
Godziny urzędowania: 08:30-16:30 Poniedziałek - Piątek
Czas lokalny: